Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Інформаційна довідка про заклад

Повна назва закладу: Комунальний заклад "Грищинецький ліцей" Бобрицької сільської ради Черкаської області

Скорочена назва: КЗ "Грищинецький ліЦей"

Рік заснування: 1968

Місце розташування закладу вул. Князя Святослава, 56,с. Грищинці, Черкаський район, Черкаська область, 19015

Ліцей здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. З вересня 2022 року навчання у закладі проходить у змішаному форматі.

У Ліцеї створюються та функціонують методичні об’єднання, творчі групи, які визначаються педагогічною радою, діє психологічна служба.

Індекс та поштова адреса 19015, вул.. Князя Святослава, 56, с. Грищинці, Канівський район, Черкаська область

Телефон ліцею, електронна адреса 0473694253, gryshscool@ukr.net

Сайт ліцею gryschenysi@kaniv.info

Директор ліцею Письмак Олексій Михайлович

Мова навчання українська

Профілі навчання українська філологія

Ліцензійний обсяг 200 учнів (+ зо дошкільнят)

Фактична наповнюваність 108 учнів ( станом на 01 вересня 2022року); 40 дошкільнят

Кількість класів 11

Форма навчання змішана

Група продовженого дня 1

Умови для осіб з ООП

З метою забезпечення рівного доступу до освітніх послуг всіх учасників навчально- виховного процесу в КЗ "Грищинецький ліцей" створюються відповідні умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням особливостей розвитку дітей: доступність будівель і приміщень, використання адекватних форм і методів навчально-виховної роботи, психолого-педагогічний супровід, налагодження співпраці з батьками (особами, які їх замінюють).

Станом на 01 вересня 2022 року у школі відкрито два класи з інклюзивною формою навчання, в яких навчається три учня з ООП. З дітьми працюють досвідчені вчителі, асистенти вчителів, практичний психолог та вчитель - логопед.

Для дітей з інклюзивною формою навчання створено належні умови навчання: адаптовапно та модифіковано навчальні програми та навчальні матеріали, відповідно до потенційних можливостей та індивідуальних особливостей розвитку дітей з ООП, складено ІПР та ІНП, створено позитивний клімат шкільного середовища, використовуються спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, постійно(протягом усього періоду навчання) здійснюється психолого- педагогічний супровід дітей з ООП.

Учителі сприяють участі дітей з ООП, у позакласній, позашкільній роботі, повноцінному спілкуванні з дітьми-однолітками.

Розміри навчальних кабінетів та класних кімнат забезпечують оптимальне розташування меблів, обладнання, створюють сприятливі умови для зорової роботи учнів.

Також організовано додаткові освітні послуги : індивідуальні корекційно - розвиткові заняття з практичним психологом та логопедом. У ліцеї відсутня кімната для індивідуальної роботи з учнями з ООП.

Територія шкільного подвір’я має вільний доступ для маломобільних груп населення. Пандус відсутній. (Дане питання перебуває на стадії будівництва).

Платні освітні послуги Ліцей платних освітніх послуг не надає

Додаткові освітні послуги (безкоштовні) гурток «Поетичне слово» (керівник Міхневич Н.В.) , гурток «Спортивний» (керівник Письмак О.М.).Кадровий склад

Працюють 18 педагогічних працівників (станом на 05.09.2022), з них:

учителів-методістів - 0

старших учителів - 3;

вчителі з кваліфікаційною категорією "спеціаліст вищої категорії" - 5;

вчителі з кваліфікаційною категорією "спеціаліст першої категорії" - 7;

вчителі з кваліфікаційною категорією "спеціаліст" - 6;

Педагогічний колектив характерізується такими показники( станом на 05.09.2022 року): 72,2 % вчителів мають повну вищу освіту, 33,3% його складу - вчителі віком до 40 років, 55,6% - вчителі з педагогічним стажем більше 20 років. Учителі з вищою та першою категоріями складають 66,7% від загального складу педагогів. У КЗ"Грищинецький ліцей" організовано додаткові освітні послуги: індивідуальні корекційно - розвиткові заняття з практичним психологом та логопедом. У ліцеї наявна кімната для індівідуальної роботи з учнями з ООП.

Територія шкільного подвір'я має вільний доступ для маломобільніх груп населення. Пандус відсутній. (Дане питання перебуває на стадії будівництва).

Платні освітні послуги: ліцей платних освітніх послуг НЕ надає.

Додаткові освітні послуги: (безкоштовні ) гуртки

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КЗ.docx
Списки вчителів 2022 - 2023.doc

Результати моніторингу якості освіти


моніторингова таблиця 1 семестр 2023 2023 рік.docx
моніторингова таблиця 1 семестр 2021 - 2022 н.р..docx
моніторинг 2 семестр 2022 рік.docx
Моніторингова таблиця 2019 - 2020 н.р..docx
моніторингова таюлиця 2 семестр 2019 - 2020 навчальний рік.docx
моніторингова таблиця 2020-2021 нр.docx
моніторингова таблиця 2 семестр 2020 - 2021 н.р..docx

Умови доступності закладу для навчання осіб з ООП

Умови доступності закладу для осіб з особливими освітніми потребами

З метою забезпечення рівного доступу до освітніх послуг всих учасників навчально- виховного процесу в КЗ "Грищинецький ліцей" створюються відповідні умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням особливостей розвитку дітей: доступність будівель і приміщень, використання адекватних форм і методів навчально-виховної роботи, психолого-педагогічний супровід, налагодження співпраці з батьками (особами, які їх замінюють).

Станом на 01 вересня 2022 року у школі відкрито два класи з інклюзивною формою навчання, в яких навчається три учня з ООП. З дітьми працюють досвідчені вчителі, асистенти вчителів, практичний психолог та вчитель - логопед.

Для дітей з інклюзивною формою навчання створено належні умови навчання: адаптовапно та модифіковано навчальні програми та навчальні матеріали, відповідно до потенційних можливостей та індивідуальних особливостей розвитку дітей з ООП, складено ІПР та ІНП, створено позитивний клімат шкільного середовища, використовуються спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, постійно(протягом усього періоду навчання) здійснюється психолого- педагогічний супровід дітей з ООП.

Учителі сприяють участі дітей з ООП, у позакласній, позашкільній роботі, повноцінному спілкуванні з дітьми-однолітками.

Розміри навчальних кабінетів та класних кімнат забезпечують оптимальне розташування меблів, обладнання, створюють сприятливі умови для зорової роботи учнів.

Також організовано додаткові освітні послуги : індивідуальні корекційно - розвиткові заняття з практичним психологом. Послуги вчителя - дефектолога забезпечує КУ "ІРЦ" Бобрицької сільської ради.

У ліцеї є ресурсна кімната для індивідуальної роботи з учнями з ООП.

Територія шкільного подвір’я має вільний доступ для маломобільних груп населення. Пандус відсутній. (Дане питання перебуває на стадії будівництва).

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Ліцей додаткових платних освітніх послуг не надає.

Додаткові освітні послуги (на безкоштовній основі) гурток «Поетичне слово» ( керівник Міхневич Н.В.) , гурток «Спортивний» (керівник Письмак О.М.)

Правила прийому до закладу освіти

zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18/stru


Зарахування дітей до першого класу КЗ "Грищинецький ліцей" здійснюється на безконкурсній основі. Відповідно до Зако­ну України «Про загальну середню освіту» для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

Прийом документів проводиться за адресою:

  • вул. Князя Святослава, 56, с. Грищинці

До послуг учнів:

  • вивчення англійської мови з першого класу;

  • безкоштовні сніданки для учнів 1-4 класів;

  • група продовженого дня;

  • безкоштовні гуртки.

Детальніше із порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти можна ознайомитися за посиланням нижче

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Ліцей немає гуртожитків.

Наявність вакантних посад

Вакантні посади відсутні.

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Територія обслуговування — це адміністративно-територіальна одиниця (або її частина чи окремі будинки), визначена і закріплена місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування за закладом освіти для забезпечення права кожної дитини, яка проживає на цій території, на здобуття початкової та/або базової середньої освіти у закладі освіти, що найбільш доступний та наближений до місця проживання дитини.

За Комунальним закладом "Грищинецький ліцей" Бобрицької сільської ради Черкаської області закріплена територія обслуговування наступних населених пунктів:

Грищинецький старостинський округ №1 ( с. Грищинці, с. Тростянець, с. Курилівка)

Потапцівський старостинський округ №3 (с. Потапці, с. Черниші, с. Лазірці, с. Піщальники, с. Райок)

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Матеріальна база:

класних кімнат - 4;

навчальних кабінетів - 5;

бібліотека - 1;

їдальня - 1;

спортивний майданчик - 1;

комп'ютерний клас -1 (23 комп'ютера, мультимедійний комплекс - 1, 4 телевізори);

Мова(мови) освітнього процесу

Мовою освітнього процесу в ліцеї є українська.

Також вивчається англійська мова з першого класу.


ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

Стаття 7. Мова освіти

  • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

  • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.

  • У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

  • За бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни.

СТАТУТ КЗ "Грищинецький ліцей"

Стаття 1.11

  • У закладі освіти визначена українська мова навчання

img050.jpg
233.pdf
Статут Грищенецького НВК.doc